T H A L G O
B L U E

کلینیک مراقبت های پوست و مو تالگو آبی شیراز

some image

ماسک هیالونیک

این ماسک اثری فوری دارد و برای همه کسانی که خواهان نرم کردن و پر کردن فوری چروک‌های صورتشان هستند, مناسب است.
فرمول حرفه ای این محصول خاصیت پر کردن فوری صورت و کم کردن چروک های عمیق را دارد.

این ماسک اثری فوری دارد و برای همه کسانی که خواهان نرم کردن و پر کردن فوری چروک‌های صورتشان هستند, مناسب است.
فرمول حرفه ای این محصول خاصیت پر کردن فوری صورت و کم کردن چروک های عمیق را دارد.

نظرات مشتری